Stil in mij

121157-48130823-e12e-4ed0-829e-5de125072191-stil_2520in_2520mij_hermans_2520300dpi-large-1391602077

In Stil in mij – Overleven bij de nonnen vertellen tientallen vrouwen over hun schokkende en aangrijpende jeugdervaringen in instellingen waar zij aan de zorg van nonnen waren toevertrouwd. In veel gevallen waren seksuele mishandeling en fysiek en psychisch geweld aan de orde van de dag. Door de ‘horen, zien en zwijgen’-mentaliteit van de nabije omgeving konden deze nonnen jarenlang hun gang gaan. En nog steeds wordt er niet of nauwelijks over gesproken.

Waar velen op de hoogte zijn van misbruik en mishandeling van jongens door mannen binnen de rooms katholieke kerk, bleef onderbelicht dat ook nonnen dergelijk wangedrag vertoonden bij meisjes die zij onder hun hoede kregen. In Stil in mijvertellen vrouwen die mishandelingen hebben ondergaan over hun ervaringen in de door nonnen gerunde scholen en instituten waar zij op zaten. Sommigen praten er voor het eerst in het openbaar over. Verhoef en Hermans interviewden deze vrouwen om hun ervaringen uit eerste hand op te tekenen.